10.01.2012.

U sklopu redovne obuke i izobrazbe obišli smo grad Karlovac i upoznali se sa njegovom kulturnom i povijesnom baštinom, obišli smo karlovačko Veleučilište i upoznali se sa prehrambenim studijem (proizvodnja sira i piva), strojarskim studijem te zaštitom prirode i lovstvom.
Posjetili smo Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije, u službi za prevenciju ovisnosti upoznali smo se sa ovisnošću i posljedicama.
Pri obilasku grada posjetili smo i naš Dom umirovljenika "Sv. Antun".

 

Prezentatori:
Grad Karlovac: brig./mir. Dubravko Halovanić

Veleučilište: prof. Marijana Božičević
prof. Josip Čulig
prof. Mirko Butković
prof. Vedran Slijepčević

Dom umirovljenika: g. Predrag Kučinić - socijalni radnik

Paviljon Katzler: gđa. Morana

ZZJZKŽ Služba za prevenciju: psiholog Ivica Šusto
med.teh. Ivica Đerek

SLIKE