06.04.2024. - sudjelovali smo na prijateljskom Orijentacijskom pohodu uz rijeku Kupu Območnog združenja Slovenskih častnikov Bele Krajine i upoznavanju prirodnih i kulturnih znamenitosti prostora koji smo prolazili. Polazna točka je bila u s. Preloka, gdje nas je voditelj pohoda, ppuk. Anton Šuklje orijentirao, upoznao sa prostorom po geografskoj orijentaciji i trasom po kojoj ćemo se kretati. Smjer kretanja je bio: Preloka - Paunovići - Žunići - Milići - Marindvor - Adlešići. Kako se krećemo uz r. Kupu, na našoj strani su sela: Prilišće - Kunići. Vrlo je zanimljiv prostor po kojem se krećemo a uz pojedine točke dočekuju nas domaćini i počaste sa pićem dobrodošlice. U s. Milićima, nalazi se vrlo značajna i najstarija Pravoslavna crkva u R. Sloveniji. Teren je brdovit i šumovit a krećemo se dobrim putevima koji su uredili inženjerci i policija Slovenske vojske. U s. Adlešići priređeno je druženje i ukusan objed na imanju obitelji Jankovič "Stari pod". Ovdje nas je sa problematikom granice i emigranata upoznao g. Bojan Tomc, viši policijski inspektor PU Novo Mesto. Pohvalno se izrazio o suradnji sa policijom PU Karlovačke. Uz ugodno druženje i sunčani lijepi dan, proveli smo ugodne trenutke sa našim prijateljima iz OZSČ Bele Krajine i gostima iz Brežica.