18.06.2011.

Organizirano je čišćenje rijeke Korane na prvom registriranom riječnom kupalištu u R. Hrvatskoj - Foginovom.

Čišćenje rijeke organizirao je upravni odjel za društvene djelatnosti grada Karlovca, a uključile su se brojne udruge. Najviše je bilo članova raznih roniteljskih udruga iz grada Karlovca, D. Rese, Siska, Rijeke i Novog Mesta (R. Slovenija), a uključili su se vatrogasci JVP i članovi GSS. Naši pripadnici su dali ovdje i svoj obol.

SLIKE