16.11.2022. - održali smo redovni radni sastanak na kojem smo se upoznali sa našom odorom, načinom korištenja i redovnim održavanjem. Ujedno smo se upoznali i sa osnovnim strojevim radnjama koje koristimo u svakodnevnom radu na našim aktivnostima. Svi nazočni bili su zainteresirani za rad i sa zanimanjem usvojili nova saznanja.