12.03.2022. - danas smo proveli 22. Karlovački križni put kroz Kozjaču, od župne crkve "sv. Franjo Ksaverski" na Švarči do župne crkve "M.B. Snježne" na Dubovcu. Trasu od 12 km kroz šumu Kozjaču, savladalo je 158 hodočasnika, kako bi rekli, od 7 do 77 godina. Križni put je predvodio preč. dekan, Dražen Karačić uz pratnju svećenika našeg dekanata, vlč. Duje Kurtovića i vlč. Antuna Kolića. Na 3. postaji kod lovačke kućice LD "Dubovac" - grupa "Švarča", lovci su priredili okrijepu, pa smo malo predahnuli i nastavili dalje. Na 6. postaji u jarku Jamadola, zapali smo lampion za sve žrtve iz razdoblja 2. svj. rata, koji su ovdje završili svoj životni put bez suda i sudišta. Na 9. postaji, kod kapele "sv. Ane" na Vučjaku, vrijedne članice KUD-a "sv. Ana", pripremile su okrijepu i slatkiše za umorne hodočasnike. Nakon kraćeg odmora, nastavljamo kretanje do župne crkve "M.B. Snježne", gdje je održana i sv. misa za sve sudionike ovoga hodočašća, koju je predvodio vlč. Antun Kolić. Krenuli smo u 09,00, a putovanje i sv. misu završili smo u 14,30 sati. Iako umorni, svi su bili zadovoljni ovim lijepim i duhovno osvježavajućim Karlovačkim križnim putem.