16.04.2011.

Već 12 godina održava se Križni put kroz šumu Kozjaču od župne crkve "Sv. F. Ksaverskog" (Švarča) do župne crkve "Sv. Josipa" (Dubovac) u organizaciji karlovačkog dekanata i Frama-e.

Mi već uspješno sudjelujemo treću godinu, a ove godine smo svi zajedno posjetili mjesto masovnog stradanja u šumi Kozjači na 2. svj. rata.

SLIKE