04.11.2020. - na sastanku Stožera voda i dogovoru za ovogodišnju redovnu elektronsku Godišnju skupštinu, koju ćemo održati 21. studenog 2020. godine, prisjetili smo se i 29. obljetnice bitke u Logorištu uz dokumentarni film i multimedijalno predstavljanje te bitke. Prije 29 godina kasarna JNA "Stjepan Milašinčić - Šiljo", izvršila je borbeni proboj iz okruženja, jedini u 5. Vojnoj oblasti i u proboju od 04. - 06. studenog 1991. godine, izvukla ljudstvo i dio tehnike sa dijelom MTS-a na okupiranu teritoriju. Ova borbena akcija bila je koordinirana iz SSNO u Beogradu preko Zapovjedništva OG-1 na Zrinu i postrojbi koje su prihvatile snage iz kasarne na crti Turanjske bojišnice. Velikim pritiskom na Turanj, zavarali su naše snage, a proboj izvršile u suprotnom smjeru: kasarna - Belajske Poljice - Ladvenjak - Selište - Markušići - s. Malići. Bitka sa tenkovima trajala je tri dana i dvije noći, a neprijateljske snage devastirale su prostor kroz koji su prošli uz velike materijalne štete i ljudske žrtve. Sela kroz koja su prošli: Logorište, Belajske Poljice, Ladvenjak, Selište, Markušići, Podvožić, Gornji i Donji Velemerić, sa više od 120 devastiranih obiteljskih kuća i oko 200 gospodarskih objekata sa 16 ubijenih civila i 17 pripadnika ZNG. U početnoj fazi ove borbene akcije, naše su snage pretrpjele borbeni neuspjeh, a u drugoj fazi i brzom snalaženju, pružili su otpor i zaustavili neprijateljske snage nanijevši im gubitke u ljudstvu i tehnici, a prisilili su ih i na izmjenu prvotne namjere o iseljavanju kompletne kasarne za 6 - 8 dana. U borbama su sudjelovani pripadnici 110. br. ZNG, pripadnici 137. br. HV, pripadnici NZ iz mjesta kroz koja su prolazili. Na ovom prostoru sudjelovali su i pripadnici 3 bojne 2. gardijske brigade, koji su ostali kod kuće na odmoru jer se ova bojna izmjestila sa našeg prostora 2. studenog u Dugo Selo. Ova je bitka bila druga po angažiranju tenkova i borbe sa tenkovima, odmah iza Vukovarske bitke, a jedinstvena u borbenom proboju iz okruženja.