17.10.2020. - u suradnji sa mladima iz DVD-a "Hrnetić - Novaki" danas smo organizirali izobrazbu sa praktičnim radom na orijentaciji u prirodi po temi: kretanje po nepoznatom terenu sa zemljovidom i kompasom. Sudjelovali su mladi iz ovoga DVD-a i naši članovi udruge. Ovu izobrazbu smo organizirali na inicijativu voditelja DVD-a "H - N", g. Roberta Hranilovića i njegovih pomoćnika. Prošli ponedjeljak smo u sklopu ove izobrazbe organizirali prigodno predavanje u prostorijama društva, a danas smo to praktično provjerili na terenu. Voditelj izobrazbe bio je brig./mir. Dubravko Halovanić. Na planinarskom domu na Vinici, proveli smo i izobrazbu po ovoj temi na sravnavanju zemljovida i zemljišta kako bi polaznici izobrazbe stekli uvid kako je to zemljište prikazano na zemljovidu. Svi polaznici bili su zainteresirani za rad i aktivno su sudjelovali u ovoj izobrazbi. Na kraju današnje aktivnosti svi sudionici su si pripremili prigodan zalogaj na otvorenoj vatri uz šalu i prepričavanje dogodovština sa današnje izobrazbe. Nadamo se kako će im to ostati u ugodnom sjećanju.