03.06.2020. - organizirali smo i vrijedno izvršili akciju čišćenja sa sjeverne strane Župne crkve "sv. Franjo Ksaverski" na Švarči u park šumi. Očistili smo smeće, izrasline bagrema i granje te spalili na parkiralištu. Radna akcija je započela u 16,00 sati, a završila u 19,00 sati.