0d 15. - 21. srpnja 2019. godine, proveli smo 9. šumski pokretni tabor "Dobra - 19." na lokaciji Novigrada na Dobri. Naši gosti na taboru bili su članovi Molitvene zajednice "Nanovo rođeni" iz Botinca u Zagrebu. Ukupno na taboru je bilo 16 sudionika. Po dolasku na tabor, prije smještanja u šatore, svako je morao urediti svoj ležaj i složiti patente za normalan boravak u šatoru. Provodili smo aktivnosti iz tema izviđačkog sadržaja kao što su: upoznavanje i uporaba šumskog alata, uporaba šatorskog krila kao pelerine i zaštite na bivku, orijentacija u prostoru i kretanje po nepoznatom zemljištu sa kompasom i zemljovidom, izrada bivka i paljenje vatre. Posjetili smo Karlovačku zvijezdu, Muzej na Turnju, NS "sv. Josipa", Hrnetić, Ozalj, novootkrivenu spilju u Ozlju i dio lokaliteta poznatih iz razdoblja Domovinskog rata. Svake večeri uz taborsku vatru imali smo razgovor sa poznatom osobom iz razdoblja Domovinskog rata i to: g. Željko Kekić, gen.zbora Pavao Miljavac, brig./mir. Dubravko Halovanić. Pored ovih tema, sudionici su imali i posebne teme koje obrađuju u Molitvenoj zajednici. Svi sudionici su zadovoljni izvedenim taborovanjem i nose lijepe uspomene sa ovoga tabora. Neki od njih su se prvi puta susreli sa boravkom u prirodi. Po završetku tabora, svako je svoje stvari pospremio i posložio na predviđeno mjesto. Taborska prostorija je sanirana i pospremljena.