12. listopad 2013. g. - u prijepodnevno vrijeme obišli smo fortifikacije iz razdoblja Domovinskog rata, na Martinšćaku, premjerili ih i upisali u naš katalog. Pored radnih aktivnosti radili smo i po programu SIH-a: paljenje vatre u složenim uvjetima, priprema hrane i rad sa šumskim alatom. Nakon naše radne aktivnosti posjetili smo Karlovački željeznički kolodvor koji obilježava 120. obljetnicu, kao i 140. obljetnicu povezivanja Karlovca i Rijeke željezničkom prugom. U prostoru našeg kolodvora sa povjesnicom ove zgrade i željezničke mreže u R. Hrvatskoj, upoznala nas je gđa. Renata Veličan, kustosica željezničarskog muzeja iz Zagreba. Napomenula je kako je ova naša zgrada izgrađena prije 110 godina i druga je po ljepoti i funkcionalnosti u R. Hrvatskoj, iza Zagrebačkkog kolodvora. Po povijesnom prikazu obišli smo prostor čvorišta u Karlovcu, upoznali se sa ložionom, radionom, okretalištem, spremištem i vozili se u šinobusu. Nazočni članovi bili su zainteresirani sa današnjim radom i pažljivo su upijali bogatu povijest grada Karlovca.