Dana 22. studenog organizirali smo promociju knjige "Crna mapa", autora Vladimira Mukuseva, a knjiga govori o dva novinara sa Državne televizije SSSR-a, koja su ubili pobunjeni Srbi 1. rujna 1991. g. blizu Hrvatske Kostajnice i pokrivili Hrvate. Novinari su Viktor Nogin i Gennadij Kurinnoj, a promovirali su: brig./mir. D. Halovanić, prof. Mladen Muić, g. Željko Maljevac, gl. urednik "Novi Sisački tjednik", prof. Mete Rupić - HMDC DR i g. Ivica Panđa - Orkan, dokumentarista i promotor događaja iz razdoblja Domovinskog rata.

VIDEO