16. lipnja dio naših članova izvodio je redovnu obuku i izobrazbu na Martinšćaku.
Obrađivane su sljedeće teme: domov. izobrazba - T 2: Karlovačka bojišnica, taktička izob.- T 3: orijentacija u prostoru i T 6: izrada šatora od šat. krila.
Ovaj izlet smo organizirali sa oldtimerom AR 55