25. lipnja - učešće na biciklističkoj turi "Tragom 110. br. ZNG" u organizaciji Sportsko rekreacijskog kluba "Pedala laganini", okupljanje u 07,00 ispred Doma HV, povratak oko 19,00 - osiguran objed, ostalo po planu

12.08. - 19. 08. - Taborovanje: Novigrad na Dobri, Selce; uplate do 15. srpnja na naš žiro račun po 700,oo kn, taborovanje je pokretno, traje 8 dana, upoznavanje sa programom sredinom lipnja