04.04.2012.

Posjetili smo "HŽ - Željezničku postaju Karlovac" gdje nas je sa ovom institucijom upoznao g. Zlatko Klobučar i proveo nas po stručnim službama ove postaje. Nakon karlovačkog željezničkog kolodvora posjetili smo radionicu "Keramika nova" na Ilovcu koja se bavi proizvodnjom uporabnih i ukrasnih predmeta od keramike. Sa pogonom nas je upoznala gđa. Jasna Lamza i provela nas kroz radionicu, a g. Nino nam je pokazao i ručnu obradu gline sa izradom glinene posude na "lončarskom kolu". Vidjeli smo i fazu izrade naše specijalne šalice za "10. smotru". Nazočni naši članovi bili su zadovoljni ovom posjetom.

SLIKE