U subotu, 3. ožujka, priključili smo se sada već tradicionalnom Križnom putu kroz šumu Kozjaču, od crkve na Švarči, "sv. F. Ksaverskog" do našeg nacionalnog svetišta "sv. Josipa" na Dubovcu. Križni put je ove godine bio u organizaciji Karlovačkog dekanata, a vodio ga je osobno  preč. Ivan Norbert Koprivec, dekan, sa još tri svećenika. Pretpostavlja se, da je u šumi Kozjača, predio zvan "Jamadol", pobijeno nakon 2. sv. rata više tisuća zatvorenika i zarobljenika, koje su streljali partizani, a koji su bili zatočeni u "Francuskom magacinu", danas kod "Karlovačke pivovare" na Dubovcu. Područje ovih grobnica još se istražuje, pa se i mi uključujemo u tu nakanu kako bi sve žrtve bile eshumirane i dostojno pokopane.

SLIKE