- učešće na posveti crkve i oltara "Hrvatskih mučenika" na Udbini

- postrojba je donijela i kamen za ugradnju u Zid sjećanja od 4. Operativne zone Karlovac (4. OZ Klc) koja je djelovala na našem prostoru od 01.10.1991. g. do preustroja 1993. u ZP Klc