04.04.2024. - svake godine na današnji dan još u Domovinskom ratu, proglašen je Međunarodni dan svjesnosti od minske opasnosti i pomoći u protuminskom djelovanju a mjesec travanj - mjesec svjesnosti o minsko - eksplozivnoj opasnosti i neeksplodiranim ubojnim sredstvima. U suradnji sa PU Karlovačkom, Crvenim križem županije i grada Slunja, Centrom 112 i PP "KPV ZNG-91.", u Slunju smo organizirali upoznavanje građana grada Slunja na sajmeni dan o svjesnosti minske opasnosti. Nakon Domovinskog rata 12 županija bilo je minski zagađeno a 101 grad i općina trpjeli su posljedice miniranosti. Naša županija je tijekom Domovinskog rata bila 52 % okupirana, a nakon VRO "Oluja - 95", taj oslobođeni dio bio je zagađen MES i NUS borbenim sredstvima. Najviše gubitaka nakon rata, imali smo sa 268 osoba stradalih od zaostalih mina, od čega 63 smrtno stradale osobe jer je 150 kvadratnih kilometara našeg prostora bilo zagađeno minama, cca 25.000 kom. Naša županija je razminirana sa oko 75 % i do kraja 2025. bi trebala biti očišćena. Na ovom današnjem upoznavanju uključila se i naša županica, gđa. Martina Furdek Hajdin, koja je sa zanimanjem pregledala izložena naša sredstva MES-a i NUS-a.Prilikom povratka iz Slunja, postavili smo lampion za naše poginule policijske službenike u Budačkoj Rijeci.