Temeljem obavljenog razgovora sa Županom Karlovačke županije, PP «KPV ZNG-91.» u suradnji sa nekolicinom Udruga civilnog društva organizira Odbor za izgradnju Spomen obilježja u s. Logorište, južno 5 km. od grada Karlovca .  Sada je to Poslovna zona „Korana“, a nekada je bila kasarna JNA, NH. «Stjepan Milašinčić – Šiljo». U ovoj su kasarni bile smještene sljedeće jedinice: 8. pmtbr/13. K., 671. poartbr/13. K.,  i  3. oklb/4. okbr. 5. VO. K- dant kasarne bio je ppuk. Bora Ercegovac, i jedini je izvršio nasilni izlazak i proboj svojim podčinjenim jedinica iz okruženja u 5. VO uz ogromne materijalne i ljudske gubitke i štetu. Proboj je izvršen 04. studenog 1991. a iz okruženja se probijalo 3 dana, smjerom: s. Logorište – s. Belajske Poljice – s. Ladvenjak – s. Selište – s. Markušići – s. D. Velemerić i preko izgrađenog pontona prešli su 06. studenog oko 10,00 sati r. Koranu u s. Malići a čelom kolone ušla u Vojnić u 11,00 sati istoga dana. Iz okruženja, pod borbom izvezeno je 30 tenkova, (21 T-55 i 9 T-34), TZI, tenk nosač mosta, BTR, 9 kom. BOV-a, ACV, 2 kom. TAM radiona i 51 kamion sa natovarenim materijalom koliko se moglo uzeti iz kasarne. Na putu kretanja, ova borbena kolona uništila je više od 110 obiteljskih kuća i 120 gospodarskih objekata, oštetila je 290 obiteljskih kuća i 100 gospodarskih objekata a poginula je 18 mještana civila i 18 naših branitelja i 33 neprijateljska vojnika. Još su 18 mještana vojnici odveli sa sobom kao taoce a koji su završili u zatvoru u Vojniću.

S obzirom na ove ljudske žrtve i ogromnu materijalnu štetu, želimo to trajno obilježiti na sjećanje i opomenu. Spomen obilježje bi otvorili na 30. obljetnicu proboja  i sjećanja na nevine žrtve i ogromnu materijalnu štetu, sulude ideje proboja iz okruženja.

 

Za tu prigodu ustrojili smo «Odbor za izgradnju Spomen obilježja» sastava:

-       gen.zbora/mir. Pavao Miljavac, predsjednik,

-       gđa. Martina Furdek Hajdin, dopredsjednica,

-       brig./mir. Dubravko Halovanić, koordinator u Odboru,

-       g. Darko Bratić, načelnik PU Klc.,

-       gen.boj./mir. Josip Stojković,

-       brig.gen./mir. Ivan Polović,

-       brig./mir. Josip Tomačić,

-       ntp./prič. Igor Horvat,

-       msgr. Ferdinand Vražić,

-       g. Dragutin Belavić, dipl.ing. građ.

-       g. Darko Marković, direktor „Ceste Karkovac d.d.“,

-       g. Željko Fanjak, direktor PZ „Korana“,

-       g. Vladimir Brnardić, gl. urednik TV kalendara HTV-a,

g. Saša Kosec, predsjednik koordinacije udruga proisteklih iz Domovin. rata.