05.11.2018. - u GČ "Banija" predstavili smo dokumentarni film i multimedijalno predavanje o borbenom proboju kasarne JNA iz poluokruženja po temi: "Borbena akcija Logorište". Predavanje je organizirano na inicijativu Mladeži HDZ-a uz potporu g. Marina Svetića, predsjednika GČ. Vrlo je pohvalno kako su se mladi ljudi zainteresirali za događaje iz Domovinskog rata od prije 27 godina. Jučer je na Belaju bila organizirana komemoracija za žrtve 2. svj. rata, poraća i Domovinskog rata, gdje smo i mi sudjelovali. Današnje predstavljanje ove borbene akcije posvećeno je svima koji su dali i svoj život u toj borbi, a za velike materijalne štete i gubitak ljudskih života nisu pravosudno obrađeni i okončani vinovnici ovog događaja.