21.05.2018. - u Domu OSRH "Zrinski", članovi Organizacijskog odbora na čelu sa gen. zbora Pavlom Miljavcem, predsjednikom i g. Mladenom Veršićem, ravnateljem HAVAP-a, te ostalim nazočnim članovima, održali su tiskovnu konferenciju za neometano odvijanje "16. međunarodnog susreta starodobnih vojnih vozila u R. Hrvatskoj", koju ćemo održati 26. svibnja 2018. godine. Za sada su prijavljena 24 motorna vozila i 130 sudionika. Predsjednik O.O. pohvalno se izrazio o pripremi i zalaganju članova O.O. na pripremi ovogodišnjeg Susreta. Posebno je istaknuo evociranje sjećanja na Domovinski rat i posjetu značajnim mjestima gdje će se sudionici ovoga Susreta upoznati sa nedavnom poviješću i stvaranju naše Domovine. Ravnatelj HAVAP-a najavio je još nekoliko zajedničkih aktivnosti koje bi realizirali tijekom ove godine i zahvalio se na organizaciji dosadašnjih aktivnosti kao i pripremi ovogodišnjeg Susreta. Direktorica TZKŽ pohvalila je sve dosadašnje aktivnosti na očuvanju sjećanja Domovinskog rata koja je spretno povezana sa turističkim, povijesnim i kulturnim sadržajima naše županije. Voditelj ovogodišnjeg Susreta upoznao je sve nazočne sa trasom kretanja i sadržajima na trasi ovogodišnjeg Susreta.