22.12.2017. - Betlehemsko svjetlo mira, ljubavi i razuma, odnijeli smo jutros na Zornicu u Župnu crkvu Presvetog Trojsva. Sv. misu prikazao je fra. Krunoslav, a nakon sv. mise, vjernici su uzimali Betlehemsko svjetlo za svoje domove. Pozvani smo na Svečanu akademiju u Varaždin povodom 25. obljetnice ustrojavanja 7. gbr. Akademija se odvijala u Dvorani HNK u Varaždinu. Prilikom obraćanja nazočnim gostima, roditeljima poginulih branitelja, pripadnicima 7. gbr., g. Damir Krstičević, ministar obrane, naglasio je ponovni povratak "Puma" u Varaždin, jer su prije 15 godina rasformirani i uklopljeni sa 2. gbr., što se pokazalo nepraktičnim i neopravdanim. 7. gbr. ima zavidan ratni put, a svoje prvo veće vatreno krštenje 1. bojna ove brigade imala je na Karlovačkoj bojišnici 1993. god. gdje sudjeluje u ojačanju 1. gbr. na prostoru Generalskog Stola, sa ciljem sprječavanja prodora 15. Ličkog korpusa, prema Generalskom Stolu iz smjera Perjasice. Posjetili smo i izložbu ratne fotografije, naoružanja i MES-a u Gradskom muzeju Varaždin. Naime, ovdje se nalazi naše naoružanje iz Zbirke naoružanja Domovinskog rata, koje smo im posudili za organizaciju ove ozložbe. Izložbu je do sada posjetilo više od 600 učenika i posjetitelja, od 12.12. kada je otvorena, gdje se svakodnevno organizira predavanje za posjetitelje o Domovinskom ratu i ratnom putu ove brigade.