PLAN RADA U 2018. GODINI

Red.

broj

Sadržaj aktivnosti

Kalkul.

u  kn.

Razdoblje

Mjesto

Nositelj

aktivnosti

Sudionici

Primjedba

1.

Izvođenje izobrazbe po predviđenom Planu i programu, posjeta Parkovima prirode i NP.

3.000,oo

stalno

Karlovačka

Županija i šire

Stožer

Lokalna uprava i samouprava, prijateljske udruge,

Zagreb,

Rijeka,

Kornati

2.

Popunjavanje novim članovima, nabavka novih sredstava i opreme, osposobljavanje starih vojnih m/v.

3.000,oo

stalno

Karlovačka

županija

Stožer

Prijateljske udruge, škole, institucije, automeh. radiona i sl.

Prostorije,

mehaničars. radionica,

škole, udruge

3.

Nastupanje i prezentacija  na raznim manifestacijama, organizacija 9. Turanjskog orijentacijskog  crossa

2.000,oo

stalno

Karlovačka županija

Stožer

TZGK, TZKŽ,  ŽP, GPK,  udruge, Osn. i srednje škole

29. 09.

4.

Posjeta drug. udrugama, vojnim i policijskim postrojbama, državnim institucijama i međunarodna suradnja

2.000,oo

siječanj -

lipanj

Karlovac,

Rijeka,

Zagreb.

Stožer

MORH, MUP- PUK,

Državne institucije,

10.01.,13.04. 25.11.,

5.

Promocija i prezentacija naše postrojbe , organizacija izložbi

2.000,oo

stalno

Karlovačka županija

Stožer

TZKŽ, DAKA, TZGK, Zap. HKoV, sponzori, udruge i dr.

13. 01.

04. 10.

6.

Organizacija 16. susreta starodobnih vojnih vozila u R. Hrvatskoj,

15.000,oo

svibanj

Karlovac -

Ogulin

Stožer, Grad.,

TZGK,   TZKŽ,

TZKŽ, GU, ŽU, OTK «Zlatni kotač»

26. 05.

7.

Organizacija i izvođenje izviđ.  ljetnog  šumskog ili morskog  taborovanja,

8.000,oo

lipanj - srpanj

o. Žirje

Novigrad/D.

Stožer

TZKŽ, GUK,

Sponzori,

28.06 .- 05. 07.

8.

Prezentacija povijesnih dokumenata, tematske tribine i edukacija, izrada velikih fotografija, banera i panoa,

4.000,oo

veljača –

studeni

Karlovac, Karl. župan.

Stožer

Grad, Županija, TZGK, udruge, škole,

TZKŽ, donatori i sl.

GK., škole,

DAKA

9.

Održavanje web stranice, druženja sa sličnim udrugama

1.000,oo

stalno

KŽ i šire

Stožer

Prijateljske udruge

obljetnice

Ukup

40.000,oo

brig./mir. Dubravko Halovanić

 

GRAD  KARLOVAC

POVIJESNA POSTROJBA

«KARLOVAČKI POČASNI VOD ZNG-91.»

O   D   O   B   R   A   V    A    M:

--------------------------------------------

brig./mir. Dubravko Halovanić

P  L  A  N      R A  D  A

POVIJESNE POSTROJBE

«KPV ZNG-91.»

U  2018. GODINI

Studeni,  2017.  Godine

 

 

TEŽIŠNE ZADAĆE:

  1. IZVOĐENJE IZOBRAZBE PO PREDVIĐENOM PLANU I PROGRAMU, PREZENTACIJA POVIJESNE GRAĐE KOJU SMO SAKUPILI I IZRADA PANOA, BANERA I VELIKIH FOTOGRAFIJA,

  1. POPUNJAVANJE POVIJESNE POSTROJBE SA NOVIM ČLANOVIMA I NOVIM SREDSTVIMA  NAMJENJENIM ZA IZOBRAZBU I OBUKU NAŠIH PRIPADNIKA, OSPOSOBLJAVANJE I REGISTRACIJA  STARODOBNIH VOJNIH VOZILA,

  1. NASTUPANJE NA TURISTIČKIM, GOSPODARSKIM, VJERSKIM I MANIFESTACIJAMA VEZANIM ZA OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH DATUMA IZ RAZDOBLJA DOMOVINSKOG RATA,

  1. ORGANIZACIJA IZOBRAZBE I POSJETA POJEDINIM VOJNIM USTANOVAMA I POSTROJBAMA OSRH, POLICIJE, DRŽAVNE UPRAVE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE, GORSKOJ SLUŽBI SPAŠAVANJA I ŽURNIM SLUŽBAMA,

  1. PREDSTAVLJANJE NAŠE POSTROJBE, PRIKUPLJANJE DOKUMENATA I SNIMLJENOG MATERIJALA IZ RAZDOBLJA DOMOVINSKOG RATA, ORGANIZACIJA PREDAVANJA, EDUKACIJE, IZLOŽBI I PROMOTIVNIH VOŽNJI STARODOBNIM VOJNIM VOZILIMA, POSJETA KULTURNIM I POVIJESNIM LOKALITETIMA, ZAŠTIĆENIM KRAJOLICIMA, PARKOVIMA PRIRODE I NACIONALNIM PARKOVIMA REPUBLIKE HRVATSKE,

  1. ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE  16. MEĐUNAR. SUSRETA STARODOBNIH VOJNIH VOZILA  U R. HRVATSKOJ,

  1. ORGANIZACIJA TABOROVANJA, EDUKACIJA I VIŠEDNEVNOG BORAVKA U PRIRODI U LJETNOM RAZDOBLJU, ORGANIZACIJA DRUGIH OBLIKA SPECIFIČNE IZOBRAZBE I OBUKE ZA PRIPADNIKE PP «KPV ZNG-91.», UČENIKE, IZVIĐAČE, PLANINARE, RAZNE VOLONTERE I MEĐUNARODNA SURADNJA,

  1. PREDSTAVLJANJE POVIJESNIH DOKUMENATA, FILMOVA I EKSPONATA PO GRADOVIMA, OPĆINAMA I ŠKOLAMA KARLOVAČKE ŽUPANIJE I ŠIRE, TEMATSKE TRIBINE O KLJUČNIM DOGAĐAJIMA IZ DOMOV. RATA NA NAŠEM PROSTORU, ORGANIZACIJA ORJENTACIJSKOG CROSSA «CRTOM TURANJSKE BOJIŠNICE»,

  1. ODRŽAVANJE WEB STRANICE, DRUŽENJE I RAZMJENA ISKUSTVA SA SLIČNIM  I SRODNIM UDRUGAMA.