KARLOVAČKA ŽUPANIJA

GRAD KARLOVAC

POVIJESNA POSTROJBA

«KARLOVAČKI POČASNI VOD ZNG-91.»

U Karlovcu, 07. studeni  2017. godine

P O Z I V     Z A

-----------------------------------------------------------------------------

POZIVAMO VAS  NA NAŠU  REDOVNU GODIŠNJU SKUPŠTINU

ZBORA VODA

DNEVNI  RED  REDOVNOG  ZBORA  VODA

PP. «KPV ZNG-91.»

DNEVNI RED:

 1. Izbor radnih tijela; radno predsjedništvo, zapisničar i ovjerovatelji  zapisnika, izvještaj verifikacijskog povjerenstva,
 2. Uvodna riječ predsjednika sa osvrtom na proteklo razdoblje,
 3. Izvještaj o radu, financijski izvještaj, izvještaj suda časti,
 4. Prezentacije: šumsko taborovanje i sudjelovanje na aktivnosti «15. međun. susret SVV u RH»
 5. Rasprava o izvještajima i usvajanje izvještaja,
 6. Prijedlog plana rada za 2017. godinu,
 7. Primjedbe i dopune plana sa usvajanjem plana rada,
 8. Prijedlog, dopuna i usvajanje financijskog plana za 2017. godinu,
 9. Donošenje odluka; promjene u Stožeru, o visini članarine za narednu godinu,  o uključenju u HAVAP i isključenju iz udruge neaktivnog člana,
 10. Pozdravna riječ gostiju,
 11. Podjela priznanja i  zahvalnica,
 12. Različito.

 

 

Redovna godišnja skupština održati će se u Domu OSRH «Zrinski», ul. Marina Držića 4, dana 25. studenog 2017. god. sa početkom u 09,00 sati, ulaz iz restorana,

Iskreno se  radujemo Vašem dolasku.

Uz izraze štovanja,

ZAPOVJEDNIK:                                                                            PREDSJEDNIK:

brig./mir.

Ivica Tuškan                                                                            Dubravko Halovanić