09.09.2017. - u dogovoru sa vlč. Dujom Kurtovićem, izvodili smo radnu aktivnost na uređenju okoliša Župne crkve "Sv. Franje Ksavera" na Švarči. Uklonili smo i spalili odbačene grane i smeće sa sjeverne strane župne crkve. Mala skupina članova naše udruge, potrudila se i uljepšala okoliš, a pošto je vrijeme bilo bez vjetra i oblačno, sve izvučeno smeće  i granje smo uspješno neškodljivo uklonili vatrom. S malo truda, lijepim druženjem, uljepšali smo okoliš naše župne crkve.