29.06. - 06.07.2017. - izveli smo osmo po redu taborovanje u prostoru Novigrada na Dobri pod radnim nazivom: Ljetni šumski pokretni tabor "DOBRA - 17.". Pored osnovnog tabora imali smo i dva noćenja vani na lokaciji Modruš i Ribnik. Taborovanje smo izveli po planiranim aktivnostima, a obrađivali smo teme iz topografije i snalaženja na zemljovidu, kretanje po nepoznatom terenu, paljenju vatre, izradi bivaka u prirodi, osmatranju, postrojavanju i prestrojavanju, okretanju u mjestu i kretanju, rad sa šumskim alatom, pružanju prve pomoći i poznavanje drveća i bilja kraja u kojem boravimo. Na poduci iz Prve pomoći, obradu teme su nam servisirali volonteri i zaposlenici GD CK Klc., a praktično smo izveli simulacijsku vježbu izvlačenja ranjenika u oklopnom transporteru M-60 "sanitet". Obišli smo kulturne i povijesne spomenike na našem prostoru: Modruš, Josipdol, Viničica, Tounj, Ribnik, Kamanje, Gorica Lipnička. Posjetili smo i dva spiljska objekta u Tounju, spilju Tounčicu i u Kamanju Vrlovku. Na tabor je došlo 9 naših pripadnika, a zbog bolesti i osobnih razloga troje naših članova je napustilo taborsku prostoriju. Sa nama je bio i naš gost Ivano Kosturić, koji se dragovoljno priključio taborovanju i izdržao do kraja. Taborovanje je bilo vrlo dinamično i svi sudionici pohvalno su se izrazili o sadržaju tabora. Kupali smo se u r. Dobri, a hranili se u PC "Sv. Vinko Paulski" u Novigradu na Dobri. Doručak smo pripremali sami i nekoliko puta večeru gdje su sami sudionici bili uključeni u tu aktivnost. Na taboru smo proslavili i jedan rođendan - Patriku želimo puno uspjeha u njegovom životu, dobro zdravlje i puno lijepih trenutaka, i neka je sa srećom.