Sastanak svih zainteresiranih bit će 27.06. u Domu HV u 09,00 sati, sa pojedinostima na taborovanju.Taborovanje je od 29.06. - 06.07. na prostoru Novigrada na Dobri, ali ćemo izbivati sa taborske prostorije na više lokacija jer ove godine imamo "pokretan šumski tabor". Uplata za člana, sudionika tabora, je na naš IBAN u iznosu od 700,00 kn do početka taborovanja.

DNEVNI RASPORED RADA

ELABORAT