17.04.2017. - u župnoj crkvi na Švarči, Sv. Franjo Ksaverski, organizirali smo izložbu ratne fotografije "Crkve na crti bojišnice", nakon 25 godina, jer je prva izložba ratnog sadržaja bila u ovom prostoru za vrijeme uskršnjih blagdana 1992. godine. Tema "Crkve na c/b", odabrana je iz razloga sada već obnovljenih i uređenih nekada u Domovinskom ratu, devastiranih i razorenih crkava i kapela na našoj crti bojišnice, od kanala "Kupa - Kupa do Mateškog sela". A to će reći, ponovo uskrsle naše svetinje. Ove fotografije sada su svjedok jednog proteklog i teškog vremena slikovnog zapisa, a kompletna serija obuhvaća 28 crkava i kapelica na ovoj crti bojišnice sa Zvijezdom grada Karlovca. U kratkom povijesnom osvrtu na svaki crkveni objekat, riječju i fotografijom svjedočimo o velikosrpskom razaranju jedne posebne kategorije hrvatskih povijesnih spomenika -  spomenika hrvatske duhovne kulture. Nisu ove crkve i kapele slučajna najdraža meta srpskog topništva, srpske pljačke, paleži i bestijalnog razaranja. Slijepa mržnja nije prepoznavala umjetničku vrijednost ovih građevina, ali je osjećala njihovo povijesno svjedočanstvo koje je govorilo protiv svake mržnje koja vodi u razaranje. Očigledno su ove građevine namjerno razarane sa neskrivenom namjerom i zadaćom, a sa porukom: "Rušeći vaše svetinje, rušimo i vas!". No, niti su mogli porušiti nas, niti su pak porušili naše svetinje. Oni su tu! I razoreni i uništeni, oni sami govore o samoj nekulturi i manjku svake duhovnosti svojih rušitelja.  Ova je izložba organizirana sa vlč. Dujom Kurtovićem, župnikom ove župe i našom udrugom PP "KPV ZNG-91.", posvećena je svim braniteljima koji su svoje živote stavili na Oltar Domovine. Izložbu je otvorio preč. msgr. Ferdinand Vražić, u vrijeme Domovinskog rata i sam svjedok razaranja na ovim prostorima.