19.11.2016. - boravili smo kod prijateljske udruge u Bratini "TITANIK 100", koji žele otgnuti od zaborava stradanje ovoga veličanstvenog broda na kojem je bilo i naših predaka čiji je cilj bio Amerika. Ova udruga promovira taj dio povijesti i povezani su sa svim društvima takovog karaktera u svijetu. Ove godine u lipnju, ovdje je boravila udruga iz Švicarske koji su se oduševili radom ove udruge i predstavljanjem Titanika na našem prostoru. Udruga "T - 100" preselila je staru drvenu kućicu u kojoj je do pedesetih godina živio preživjeli stradalnik sa Titanika, uredila mali muzej i polako postavlja tematski park oko te kućice. Mi smo danas posadili 12 lipa, koje će simbolizirati 270 metarski brod jer sada ukupno ima 27 posađenih lipa, u aleji lipa. Na ovom parku radili smo i prošle godine, pa je sad aleja završena. Nastavljamo suradnju sa ovom udrugom i u budućnosti.