16.02.2019. -  za danas smo planirali terensku izobrazbu jer je vrijeme u ovo doba godine više nego idealno. Lijep sunčan i ugodan dan pokrenuo nas je na terensku nastavu. Obrađivali smo dvije teme koje se izvode na terenu i to:
1 - izbor mjesta za promatranje i načini promatranja,
2. - praćenje tragova i određivanje pripadnosti pojedinom tragu.
Kako nema vegetacije, prilaženje mjestu promatranja i izbor promatračnice je vrlo složen, pa se treba potruditi pronaći pravo mjesto za pravog promatrača. Našim članovaima je to pravi izazov i sa lakoćom se prilagode terenu na koji dođu. Praćenje tragova je danas bilo otežano jer već duže nema kiše pa je teren suh i teško se uočavaju tragovi. Otkrili smo nekoliko tragova srneće divljači i jedan divlje svinje većeg "kalibra". Dan je protekao vrlo brzo na svježem zraku i zanimljivoj nastavi pa smo odlučili to ponoviti sa malo više zelenila.